Pasje

,,Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.''
                                                                                                                 Helen Keller
PASJA ( hobby, konik) – ulubione zajęcie, relaks w wolnym czasie.
Może to być zdobywanie wiedzy w danej dziedzinie, doskonalenie swoich umiejętności 
w określonym zakresie. Zasadniczym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca             z pasji, uprawiania hobby. 
,,Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. 
Wszystko co robiłem, to była przyjemność.''
                                                                                Thomas Edison

TALENT - robić z łatwością to, co jest trudne dla innych.
                                                                                                                     Henri F. Amiel

TALENT był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka.
                                                                                                     Krzysztof R. Jaśkiewicz

Staramy się w naszych działaniach rozwijać pasje, odkrywać predyspozycje i talenty.
Bazowanie na mocnych stronach to podobno sukces wychowania i edukacji.                Każdy posiada jakiś dar, musi go chcieć odkryć i pielęgnować.
Ten kto nie chce szuka powodów.Ten kto chce szuka sposobów.
Pasje można rozwijać wszędzie, trzeba znaleźć czas, wskrzesić iskrę, uruchomić wyobraźnię, włączyć gotowość do kreatywności .

Staramy się, aby spotkania w muzeum dawały okazje do rodzenia się pasji, stwarzały dobry klimat do poczucia ,,bycia zdolnym do czegoś pięknego''.


Istnieje coś rzadszego od talentu  - talent do tego, 
               by dostrzec talent.
                                                                                                                    Elbert Hubbart  

"Osiągnięcia życiowe bardziej zależą od osobowości, od przypadku dającego okazję do wykazana się talentem, od właściwej motywacji niż od ilorazu inteligencji             i osiągnięć szkolnych."
                                                                                                                                           Joan Freeman
Ludzie w dowolnym wieku, mogą nauczyć się dosłownie wszystkiego, jeżeli pozwoli im się zastosować własny styl nauki i swoje mocne strony.
      
KLUCZ do SUKCESU  :
  • pasja życiowa
  • motywacja do pracy
  • koncentracja na wybranych dziedzinach
  • wsparcie innych
  • wiara we własne możliwości
  • świadome uczenie się 
  • aktywność
  • wytrwałość, pracowitość, poszukiwanie, otwartość, optymizm… Niezwykłe akrobacje
AGNIESZKA SIKORA 
Na zajęciach z gimnastyki ujawniła wyjątkowe  predyspozycje do trudnych figur                i gimnastyki artystycznej. Pracuje nad swoją sprawnością i daje jej to dużo satysfakcji.  Jej występy i popisy budzą dużo emocji.
Zdobyła I nagrodę w szkolnej edycji ,,Mam TALENT''. 


 Przygoda z muzyką
KASIA  NOWAK 
Zaprzyjaźniła się z muzyką i polubiła bardzo grę na pianinie .
Uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej i tam rozwija swoje umiejętności.
Ulubionym kompozytorem Kasi jest Jan Sebastian Bach.
Swoją pasją dzieli się z rodziną, koncertami uświetnia również imprezy w muzeum.
W trakcie obchodów roku Fryderyka Chopina 2010, Kasia często towarzyszyła grą na  pianinie podczas spotkań poświęconych kompozytorowi.ELŻBIETA OD ANIOŁÓW
Elżbieta Jach
Człowiek jak drzewo, bez korzeni - usycha.

Moja ziemia
Pachnie jodłą i chlebem.
jak nigdzie...
Pielgrzymów błogosławi
Świątkiem przydrożnym.
Jak nigdzie...

Co się stało z tobą , wsi moja ?
Taka byłaś jak malowanie,
najprawdziwsza, najszczersza, polska...
                                    w mej pamięci taka pozostaniesz.
                                                                                                       Elżbieta Jach
Elżbieta Jach
artystka o niezwykłej wrażliwości, obdarzona wieloma talentami.                                Jest częstym gościem MPR w Jagodnem.
Pisze wiersze, fraszki , aforyzmy, bajki, haftuje, jej twórcze ręce wyczarowują z drewna
kolorowe figurki i niezwykłej urody ANIOŁY. Pasjonatka tradycji, regionu, ogrodu.
Wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość literacką i rzeźbiarską.
Wydała kilka książek, jej utwory pełne są radości życia, jego afirmacji.W swej twórczości wiele serca poświęca ojczyźnie -ojcowiźnie.
Prowadziła ciekawe zajęcia warsztatowe w MPR .Anioły
Anioł na ludowo
                         Dziad i baba


Wystawa rzeźby


Kapliczka