O muzeum

Wnętrze MPR

Muzeum Pamiątek Regionalnych
Jagodne 139
27 – 220 Mirzec
woj. świętokrzyskie
SP z OI w JagodnemMuzeum Pamiątek Regionalnych- MPR zostało utworzone w 2003r.                                                                              
Opiekę nad nim sprawują wolontariusze z Koła Artystycznego SP z OI w Jagodnem.              Siedzibą MPR jest sala w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej.                            Muzeum  jest miejscem magicznym, gdzie wyznaczają swe spotkania wspomnienia 
z dzieciństwa. Wizyta w muzeum to opowieść o człowieku, o ludzkim losie, o przemijaniu. Muzeum - to rzeczownik, który nie odmienia się w liczbie pojedynczej. Nazwa pochodzi z łac. musaeum, które z kolei utworzono z greckiego mouseion – miejsce lub świątynia przeznaczona muzom, greckim bóstwom poszczególnych gałęzi sztuki.  


Przedmiotem zainteresowań Koła Artystycznego przy SP  z OI w Jagodnem od wielu lat, jest troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, regionu w którym  mieszkamy.    
W dawnej zagrodzie
W 2002r. została przeprowadzona  akcja „Wspólnie ocalmy od zapomnienia urok polskiej wsi”. Spotkała się ona z ogromnym zaangażowaniem zbieraczy jak i ofiarodawców  naszej  i sąsiednich miejscowości. Muzeum Pamiątek Regionalnych  jest  efektem  działań 
z zakresu wszystkich projektów tematyki regionalnej realizowanych w trakcie zajęć  KA.    
W 2009 r. z powodzeniem przeprowadziliśmy kolejną akcję. Ekspozycje w MPR stale są wzbogacane z inicjatywy samych ofiarodawców.
Czym chata bogata
Nasze małe muzeum to miejsce w którym chce się trochę pobyć.  Ono uczy zwiedzającego widzieć, rozwija jego możliwości przyjmowania wrażeń i pomaga w ich zrozumieniu. 
Tutaj jednoczy się przeszłość i teraźniejszość.
Spotkania w Muzeum Pamiątek Regionalnych są szansą rozwijania życia kulturalnego w tak małej społeczności  jak nasza.
,,Wieczór ze sztuką'' w MPR

Dytyramb na cześć szkoły w Jagodnem 
Jest na tym świecie taka szkoła,
Że mało która dorównać Jej zdoła,
Marian Frąk -satyryk szydłowiecki
Gdzie burzą poglądy według których               
Niewiele można zrobić dla kultury.
Spotkania z ciekawymi ludźmi tu na całego
-A jeden człowiek ciekawszy od drugiego:        
Są satyrycy, aktorzy, piosenkarze,
Fotograficy, pisarze, dziennikarze...
Bo tutaj Niektórym wciąż chce się
By kultura nie utknęła ,,w lesie''.
Gdzież te progi dytyrambu godne?
Odpowiem bez zastanowienia - to JAGODNE !      
I kiedy patrzę na durnotę w kraju
Myślę : Co za szczęście, że w Jagodnem mają
Ciągle chęć na ,,Spotkania ze sztuką''.
Niech to będzie dla innych nauką !
I co mi tam, że głupota tak się puszy
- Zawsze po Jagodnem lżej na duszy...
tak trzymajcie dalej Moi Mili
-Byście za to wszyscy STU Lat dożyli.                                                                 

Odwiedzają nas lokalni goście, sympatycy regionu z innych miejscowości i placówek szkolnych. Gościliśmy także zainteresowanych pasjonatów z różnych stron Polski.        
Przyjmowaliśmy grupy uczniów, studentów i turystów z Francji,Turcji, Hiszpanii i Węgier.  

Goście z Francji
Goście z Turcji
Goście z Budapesztu, Szczecina, Warszawy...

Nasze priorytety :
 •   Propagujemy edukację regionalną
 •   Poznajemy region świętokrzyski
 •   Promujemy Naszą Małą Ojczyznę  
 •   Odkrywamy ślady przeszłości
 •   Przywracamy blask zapomnianym eksponatom
 •   Tworzymy i wzbogacamy ekspozycje MPR
 •   Poznajemy rodzimy folklor, tradycje, obrzędy,  obyczajowość
 •   Odkrywamy urok rękodzieła i plastyki obrzędowej
 •   Organizujemy  pokazy ginących zawodów i kiermasze 
 •   Zbieramy ludowe przysłowia
 •   Poznajemy i zapisujemy receptury tradycyjnych potraw
 •   Uczymy się przyśpiewek i tańców
 •   Inicjujemy spotkania pokoleń i wieczory z ciekawymi ludźmi
 •   Organizujemy Dni Tradycji
 •   Rozwijamy talenty i inteligencję emocjonalną
 •   Uczestniczymy w ogólnopolskim  projekcie ,,EtnoLog – zaloguj się na ludowo'', realizowanym przez   Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Promujemy województwo świętokrzyskie w PME w W-wie 2010

,,Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich i wielkiej ojczyźnie ludzi”
                                                        Janusz Pasierb
SPOTKANIA  POKOLEŃ
NASI  MILI  GOŚCIE
Dzień Babć i Dziadków 2011
 

Dzisiaj nasze muzeum odwiedziły   i zwiedziły ,,Gminne ASY'' 2011


Uczestnicy Gminnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego AS każdego roku spotykają się w Jagodnem. Gratulujemy Wam talentów , życzymy sukcesów                       i pozdrawiamy.