EtnoShow

EtnoShow -ogólnopolskie spotkania regionów
Uczniowie z Koła Artystycznego SP z OI w Jagodnem realizowali pasjonujące projekty       w ramach programu EtnoLog - zaloguj się na ludowo!.Projekt koordynowali Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Priorytetem projektu było promowanie kultury ludowej oraz aktywizacja twórczego potencjału młodych ludzi z małych miejscowości. Uczniowie pod opieką nauczyciela badali  ludową spuściznę swoich regionów - zbierali materiały o zanikających tradycjach, niezwykłych obrzędach, zapomnianych językach.Dzieci z Jagodnego kilkakrotnie reprezentowały województwo świętokrzyskie w ogólnopolskim spotkaniu regionów  EtnoShow, odbywającym się  w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Spotkanie z rówieśnikami z innych regionów Polski były okazją do zdobycia i wymiany doświadczeń. EtnoShow oferowało uczestnikom  dużo atrakcji: wystawy, koncerty, tańce, konkursy,  zabawy, ludowe przysmaki. W trakcie imprezy,  stoiska poszczególnych szkół zwiedzali eksperci (artyści i naukowcy), dzieląc się swoją wiedzą i opiniami. Uczniowie mieli okazję ,,powędrować po Polsce’’- będąc w jednym miejscu. Spotkania sprzyjały nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami , dawały możliwości wypowiedzenia się na szerokim forum, zaprezentowania pasji, talentów, wiedzy, osobliwości regionalnych, poczucia dumy  ze swojej ,,Małej Ojczyzny’’i własnych korzeni. 
                                          
25.11.2009  Ocalmy od zapomnienia urok świętokrzyskiej wsi

 


                                                                             19.11.2010  Kłaniamy się tradycji29. 11.2011  Choinka w tradycji polskiej
29.11.2012  Tradycje muzyczne Jagodnego