O Jagodnem

WITAMY W JAGODNEM

       ,,Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie
                                                        Czysty i święty, jak pierwsze kochanie.''
                                                                                              Adam Mickiewicz

        ,,Mała  ojczyzna
To kamień przed domem, na którym siedział mój dziadek,
pole, które orał mój ojciec,
ogród otoczony malwami,
w którym nad grządkami pochylała się moja matka.’’
Zachód słońca w Jagodnem
Kazimierz Denek

                                                          
  
Jagodne położone jest 
w północnej części województwa  świętokrzyskiego, 
w powiecie starachowickim, gminie Mirzec na pograniczu 3 powiatów i 2 województw. Miejscowość znajduje się 
w pobliżu trasy E -77, obok Skarżyska Kamiennej, węzła komunikacyjnego  PKP.   
Okoliczne miasta : Skarżysko Kamienna, Starachowice, Szydłowiec, większe Kielce, Radom.   
       

Naszą miejscowość stanowi Jagodne Duże i Jagodne Małe.                                
Razem to 175 numerów. Obecnie wieś liczy 610 osób, cała gmina Mirzec - 8541 ludzi    (dane według ewidencji ludności Urzędu Gminy Mirzec z dnia 07.02.2011r).        
Mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa, pracy w zakładach produkcyjnych, usług                   i handlu.Dojazd do Jagodnego  ze Skarżyska Kamiennej - autobus MPK  nr 10 lub Bus (ok. 20 minut).Jagodne ma ładne położenie  wśród pól, lasów, malownicze trasy spacerowo – rowerowe.
 Swojskie krajobrazy
Figura przydrożna z 1937r.


Figura kamienna przy skrzyżowaniu Jagodne Duże /Małe

Stary to zwyczaj stawiania przy drodze,figur, kapliczek i krzyży z różnych okazji.Stoją ciche świadectwa historii, wydarzeń, ludzkich losów. Wyznaczały często granice wsi.
Witały i żegnały wędrowców.
,,Krzyże, kapliczki,świątki...                      

 Na Polskiej Ziemi -                                    
Krzyż przydrożny na końcu wsi z 1939r
                         
symbole wiary w pejzaż wpisane.                             
   
W nich prośby, lament, nadzieje,

zawierzenia, dziękczynienia...

już od prawieków Bogu składane.''

Alicja Zanijat


                      ,,Szare  chaty  !

                        Nędzne  chłopskie  chaty  !

                       Jak  się  z  wami  zrosło moje życie,

                       Jak  wy  proste,

                       Jak  wy  bez  rozkoszy.

                        Dziś  wy  dla  mnie

                                 Wspomnień  skarb  bogaty.''
                                                                                                                                 Jan  Kasprowicz

                                                               

Wspomnienie
,,Było mi dobrze niegdyś w słodkiej wsi dalekiej...
Jakże niedawne czasy - a zda się, że wieki.
Sadyba wiejska czarem starości owiana
Jak książka przez nikogo od lat nie czytana.
Pod lipą stół kamienny i ławy z kamienia,
Które mchy obrastają jak moje wspomnienia.
Starych świerków aleje ciemne, w krzyż biegnące,
W które echami złota zakrada się słońce.
Za dworem chłopskie chaty budowane krzywo,
Spracowane jak ręce i marzące żniwo.
A na strzesze pan bocian, co pierś dumnie oduł,
Postrach grających bagien i opiekun stodół.
Dwór jak święto - w pogodę, przytulny w dnie słotne,
Jak dalekie to wszystko i już niepowrotne.
Tęsknotą serce wzbiera, gdy w zachód lipcowy
Widzę ciężkie, do obór wracające krowy
Lub słyszę gdzieś wśród nocy gwiazdami zasnutej,
Jak psy szczekają w dali i pieją koguty.''
                                                                                                           Leopold Staff

Rodzina wielopokoleniowaPanna Młoda z rodzinką
Wasągiem do ślubu

Wiejskie wesele w Jagodnem z kapelą Jana Rafalskiego
I Komunia Św. dzieci rocznik 1942 w Kościele Paraf. w Mircu

Gościniec po komunii obok kościoła
 Ks. Roman Kotlarz z uczniami w JagodnemKsiądz ROMAN KOTLARZ 1928 -1976
obrońca wolności, prawdy, męczennik                robotniczego protestu - Radom 1976.
Słynął z płomiennych kazań, uroczystości kościelnych.Pełnił posługę duszpasterską                    w Parafii Mirzec w latach 1959 - 1960.                 W tym okresie nauczał religii w Jagodnem.            Wieś ufundowała księdzu biurko wykonane            przez miejscowego stolarza p. Borka.
W tym domu -Jagodne 107 u p.Stanisława Sieczki naukę religii prowadził ks. Roman Kotlarz